Vaszatiterv Főoldal
Legközelebbi előadás

-

yantrák
Gyakorló feladatok
Gyakorló feladatok
Facebook
Vaszati múltja és jelene

A vaszati múltja és jelene

A vaszati története képekkel illusztrálva.
Indiában 1921-ben fedezték fel a Harappa civilizáció városait az Indus és Szaraszvati folyók völgyében. E városok korát kb. 5500 évesre teszik, leghíresebb közülük Mohendzsodaro. Az utcák észak-déli, ill. kelet-nyugati irányúak, amelyek téglalap, ill. négyzet alakú részekre osztják a várost, ez lehet�?vé tette a házak észak-déli tájolását is. Mindegyik házban találunk egy bels�? udvart. A templomokat a városok középpontjában emelték. Mindezek a jellemvonások szigorúan követik a Vasztu elveket, melyb�?l arra következtethetünk, hogy a Vasztu tudománya már ezen városok építése el�?tt is létezett.

Természetesen a Vasztu –mint szinte valamennyi építészeti irányzat- eredetileg templomépítészet volt. Napjainkig fennáll néhány remekmű, mint pl. a kambodzsai Angkorvat, mely egy hatalmas, több ezer éves Visnu templom, valójában egy templomváros.

Ardzsomend Banu 19 éves el�?kel�? perzsa n�? volt, amikor Sahdzsahán feleségül vette. Nemsokára új nevet kapott, Mumtáz Mahal, vagyis a „Palota Fénye” lett, ebb�?l ered a Tadzs Máhal, vagyis a Palota Koronája elnevezés. A sah és felesége feltétel nélküli és igazi ragaszkodással viseltetett egymás iránt. Az uralkodó olyan társra talált, aki nemcsak természetes bájjal, meleg szívvel, méltósággal és intelligenciával rendelkezett, hanem akivel az államügyeket is meg tudta vitatni, tanácsot kérhetett t�?le, és általában a bizalmasának tekinthette. Tizennegyedik gyermekük szülése után 36 éves korában halt meg.

Az indiai Agrában található Taj Mahalt a XVI. században építtette Sahdzsahan, a költ�?ként is híressé vált mogul uralkodó, fiatalon elhunyt felesége emlékére. A férj 2 évig gyászolt, majd gyászát az alkotás irányába terelte. Felülvizsgálta a terveket, és személyesen mondott véleményt a jóváhagyásra benyújtott famodellekr�?l. 22 éven át folyt az építkezés 20 ezer munkás és kézműves közreműködésével. A tisztán muzulmán építészeti jegyeket /csúcsban végz�?d�? boltívek, kupolák/ magán visel�? épületegyüttes különlegessége az, hogy alaprajzi elrendezése a Vasztu szabályait követi. Így a Taj Mahalt szinte a leghíresebb Vasztu épületként tartjuk számon. „Látványa ébresztett rá, hogy korábban sohasem ismertem a tökéletes arányokat” Eleanor Roosevelt

Európában el�?ször Vitruviusz híres római építészr�?l tudhatjuk bizonyosan, hogy ismerte a védikus építészetet, hiszen De Re Architectura című munkáját a Manaszarára alapozta. A vaszati a kedvez�? méretek megtalálásához egy átlagos méretű embert és kinyújtott karját veszi alapul. Vitruviusz is ezt a számítást használta, és az �? ihletésére /Vitruviusz kánonja/ alkotta meg Leonardo a híres „Leonardói embert”, amelyr�?l ma is tanulnak az építészeti iskolákban. Ezt különösen egy-egy helyiség optimális méretének megállapításakor használják

Vitruviusz 2000 évvel ezel�?tt élt, munkái azonban nagy hatással voltak a XVI. századbeli olasz építészre, Andrea Palladióra, akinek híres villáit ma is megcsodálhatjuk Firenze környékén. Látható, hogy �? is beillesztette a vaszati elveket a XVI. századi reneszánsz építészetbe.


Andrea Palladió munkáit a XVIII-XIX századi klasszicista építészet példaképének tekintette, mindebb�?l látható, hogy a védikus építészet évszázadok óta jelen van Európában is. A képen egy Firenze környékén, vaszati elvek szerint épült villa látható. A Villa Rotonda remek példája a szabályos alaprajzi elrendezés adta harmóniának. A védikus építészet tudománya a XXI. század elején ismét fénykorát éli, aminek köszönhet�?, hogy Magyarországon is kezd ismertté válni.

Két nagyon fontos védikus építész nevét érdemes megemlíteni: Egyikük Maya Dhanava aki a „démonok” építésze, építészeti írása a Mayamata. A másik személy Visvakarma, aki a „félistenek” építésze. Az általa írt könyv címe: Visvakarma Vasztushastra.

Ma is él�? híres védikus építész, Marcus Schmieke egyik tanára Dr V. Ganapati Sthapati, aki templomokat épít a világ minden táján. �sei építették Tanjore-ban a hatalmas Siva templomot kb. 1000 évvel ezel�?tt.

Tanárom, Marcus Schmieke, fizikus, a Németországi Védikus Akadémia megalapítója és igazgatója. A Védikus Tudományok Nemzetközi Intézetének elnöke. A Floridai Védikus F�?iskola Vaszati tanszékének vezet�?je. A Védikus Tudományok Európai Akadémiájának elnöke. Indiában a Dev Sanskriti Egyetem elismert „látogató” professzora

A Magyarországi Vaszati Szövetség Egyesület tiszteletbeli tagja

Tanárom, Lakatos Edit építész, okl. vaszati szaktanácsadó és oktató. A Magyarországi Vaszati Szövetség alapító tagja és elnöke

2008.03.10 13:06

vissza

lap tetejére

Hírlevél

Aktualitások
Vaszati gyerekszoba
Égtájak otthonunkban
© 2011

e-mail:
info@vaszatiterv.hu