Jó és szép épületek

Kizárólag szubjektív az, hogy valamit szépnek látunk, vagy sem, vagy vannak olyan „egyetemességek” az építészetben, amik a Föld minden pontján fellelhetőek és a legtöbb ember elfogad?

Méretek

Már a tervezésnél fontos szempont a megfelelő méret kiválasztása, melyek az épület funkciójának megfelelően a család, illetve a közösség nagyságához kell, hogy viszonyuljanak. Régen például a falvakban és városokban egyaránt az „Isten háza”, a templom volt a legmagasabb.

Míg otthonaikban az emberek nyugalmat, békét találhatnak, ha saját testméreteiknek megfelelő kiterjesztésű a ház, addig egy intézmény, vagy egy templom mérete valamilyen földi, vagy égi hatalom nagyságát közvetíti, ahol nem is tartózkodunk sokat. Ez utóbbi vonatkozik a bankok és a bevásárló központok méreteire is, amelyek ma már egyértelműen a pénzrendszer uralmát jelképezik fölöttünk.

Ezért tehát senki ne érezze magát rosszul, amiért esetleg rosszul érzi magát ezekben az épületekben.

Arányok

A méret mellett az arány az, ami olyan harmóniát teremthet, amitől jól érezhetjük magunkat, ahogyan bizonyos dallamokat harmonikusnak, más hangokat hamisnak hallunk. Ahogyan  Marcus Schmieke írja: „A természetnek vannak olyan univerzális törvényei, melyek leírják az egyes arányoknak, vagy hangsoroknak az élő szervezetre gyakorolt minőségi hatásait.” Az egész számok arányai mellett (pl. Fibonacci számsor), harmonikus teret ad az aranymetszés, vagy egy négyzet átlója is.

Jó és szép

A magyar történelem során, a „régiségben” (ahogyan Molnár V. Józsi bácsi előadásaiban fogalmaz) a jó, a hasznos tárgyak nem különültek el a szépen díszített dolgoktól.

A pásztorok faragásairól, a keresztszemes hímzések mintáiról ma már csak nagyon kevesen tudják, hogy mit jelentenek, pedig minden formának jelentősége, minden ábrázolásnak mondanivalója volt, ahogyan még a mai gyerekek is tesznek „ablakszemeket” ház-rajzaikra.

Hollókő, Hungary

A stílusok változnak. Nemcsak történelmi koronként, hanem földrajzi helyenként is.

Az, hogy mit tartunk szépnek, rendkívül összetett. Kultúránk, neveltetésünk, egyéni ízlésünk mellett viszont objektív, egyetemes szempontok is befolyásolják.