Biztonság és stabilitás a természet fizikai törvényein alapuló építkezés hatására

A XX. század utolsó 3 évtizedében egy Szovjetunióban dolgozó tudóscsoport felfedezte, hogy a világon minden anyagi dolog, és esemény egy rejtett mintát követ. Ezek a kutatások kimutatták az univerzális rezonanciás gravitációs hullámok létezését, amelyek minden esetben újrateremtik az Univerzumot.

A Szovjetunió felbomlása után a tudóscsoport kutatási eredményeit 15 évre titkosították, így csak a közelmúltban kerülhetett nyilvánosságra a Global Scaling-nek elnevezett elmélet, amelyet időközben Európa számos híres egyetemén elismertek.

A jövőben ezek az ismeretek befolyásolni fogják a tudomány, technológia, társadalom és filozófia minden ágát. Nem csak egy új kommunikációs technikát (olyan gravitációs hullámok segítségével működő mobiltelefon, amelyhez nem szükséges elektromagnetikus sugárzás), új energiaforrást (a gravitációs hullámokból származó szabad energia) stb. tesz lehetővé, hanem az építészetet és geomanciát is szilárd, tudományos alapokra állítja.

Minden olyan jelentős épület, amely már-már a szerkezeti kivitelezhetőség határait súrolja, egy egyszerű fizikai törvényt követ, amelyet Global Scaling-nek nevezünk. Ha egy épület rendkívül nagy, vagy földrengéseknek, egyéb természeti rombolásoknak van kitéve, csak akkor képes fennmaradni, ha a természet fizikai törvényeire alapozva épült.

A Global Scaling fizikai pontossággal írja le bármilyen épület és a környezetének rezgései közötti kölcsönhatást, azt, hogy ennek a rezonanciának az erőssége a következő dolgoktól függ:

• Az épület helye a Föld rezgés csomópontjaihoz viszonyítva
• Az épület égtájakhoz viszonyított helyezte
• Az épület és helyiségeinek a Föld rezgés-hullámhosszához viszonyított méretei és arányai
• Az épület szimmetriája és belső szerkezete

Gravitációs rezonanciás hullámok

A Global Scaling által leírt tudományos tézisek pontosan visszatükröződnek a védikus kozmológiában, és a vaszati alapjait is ezek képezik. A mozdulatlan gravitációs hullám és annak felsőbb rezgései egy olyan struktúrát hoznak létre minden egyes szobában, amely pontosan lefedi a vaszati tervezések során alkalmazott Vasztupurusha mandalát.

Vasztupurusha mandala

Ebben a megközelítésben is teljesen nyilvánvaló, hogy a vaszatiban ellentmondásoktól mentesen ötvöződik az ősi tudás a modern tudományos felfedezésekkel.

A vaszati tehát a mai kor emberének is útmutatóul szolgál egy sikeres, boldog, egészséges élet megteremtéséhez, amelyet szeretnénk megvalósítani azáltal, hogy otthonunkat a természet univerzális törvényei szerint alakítjuk, illetve építjük fel.

Marcus Schmieke írása alapján